MÁY DETOX AQUANET GRY-500

Liên hệ báo giá

Aquanet GRY-500™ là thiết bị thủy liệu pháp đại tràng kiểm soát bằng trọng lực đã được cấp bằng sáng chế. Nó sử dụng Công nghệ Trọng lực Độ cao Thấp (LEGT™) với một lượng nhỏ nước được nâng lên ở một độ cao cụ thể để tạo ra 1 psi áp suất. Điều này cho phép đưa nước vào đại tràng một cách nhẹ nhàng bằng trọng lực ở mức tối đa 1 psi, tạo ra trải nghiệm điều trị thoải mái và hiệu quả.